Зведення та групування даних

0
1394

За даними
бюджетних
обстежень 20
домогосподарств
( наведені в
таблиці ) згрупувати
домогосподарства
за кількістю
членів та загальним
грошовим доходом,
побудувати
комбінаційне
групування
за вказаними
ознаками, побудувати
аналітичне
групування
, яке б характеризувало
зв’язок між
середньодушовим
доходом та
кількістю
членів домогосподарств
та типологічне
групування,
виділивши групи
бідних, середніх
та заможних
домогосподарств.
Таблиця 1.
Порядковий
номер домогосподарства
Кількість
членів домогосподарства
Загальний
грошовий доход,
включаючи
трансферти,
гр. од.
Середньодушовий
доход, гр. од.
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр. 4
1
2
185
92,5
2
3
268
89,3
3
4
539
134,7
4
2
193
96,5
5
3
473
157,6
6
3
324
108,0
7
4
710
177,5
8
3
172
57,3
9
4
248
62,0
10
2
350
175,0
11
3
516
172,0
12
3
374
124,7
13
4
450
112,5
14
3
603
201,0
15
3
229
76,3
16
2
368
184,0
17
4
313
78,3
18
3
346
115,3
19
3
447
149,0
20
4
392
98,0
Розв’язання.
Кількість
членів домогосподарств
є дискретною
ознакою і групування
зводиться до
підрахунку
числа домогосподарств
для кожного
значення ознаки.
Число груп
визначається
кількістю
різних значень
ознаки: 2, 3,
4. Слід відмітити,
що різних значень
ознаки не багато,
тому кожне
наступне значення
визначатиме
групу. Результати
групування
представимо
в таблиці 2.
Таблиця 2.
Чисельність
членів домогосподарства
Кількість
домогосподарств
В % до
підсумку
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3 =(гр.
2 : 20) .
100
2
4
20
3
10
50
4
6
30
В цілому
20
100
Грошовий
місячний дохід
– ознака неперервна,
межі її варіації
досить широкі
– від 172 до 710 грн.
од., а тому доцільно
складати інтервальний
ряд розподілу,
враховуючи
характер розподілу.
Визначимо етапи
проведення
групування.
1. За формулою
Стерджеса
,
де N
– кількість
спостережень
визначимо
необхідну
кількість груп:

2. Обчислимо
ширину інтервалу
за формулою

3. Знайдемо
межі інтервалів
за формулами,
.
Дані запишемо
в таблиці.
Таблиця 3.
Загальний
грошовий доход
домогосподарства,
гр. од.
Кількість
домогосподарств
В % до
підсумку
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3 =(гр.
2 : 20) .
100
172 – 279,6
6
30
279,6 — 387,2
6
30
387,2 – 494,8
4
20
494,8 — 602,4
2
10
602,4 — 710
2
10
В цілому
20
100
Слід зазначити,
що нижні межі
інтервалів
ми будемо включати
до інтервалу,
а верхні – ні.
В інтервал
602,4 – 710 включаємо
обидві межі.
В багатьох
випадках кількість
інтервалів
та ширину інтервалу
дослідник
визначає сам.
Інтервали
можуть бути
відкритими
та закритими.
Наприклад,
виконаємо теж
завдання, але
сформуємо
чотири інтервали:
До 200; 200 – 400; 400 – 600; 600 і
більше.
Таблиця 4.
Загальний
грошовий доход
домогосподарства,
гр. од.
Кількість
домогосподарств
В % до
підсумку
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3 =(гр.
2 : 20) .
100
До 200
3
15
200 – 400
10
50
400 – 600
5
25
600 і більше
2
10
В цілому
20
100
Групування
домогосподарств
одночасно за
двома ознаками
дає комбінаційний
розподіл. В
таблиці підметом
буде групування
за факторною
ознакою (в даному
випадку — за
кількістю
членів домогосподарств),
а групи за
результативною
ознакою (загальний
грошовий дохід
) розмістимо
вгорі.
Таблиця 5.
Чисельність
членів домогосподарства
Загальний
грошовий доход
домогосподарства,
гр. од.
В цілому
До 200
200 — 400
400 — 600
600 і більше
2
2
2


4
3
1
5
3
1
10
4

3
2
1
6
В цілому
3
10
5
2
20
Для побудови
даного групування
необхідно
підрахувати
кількість
домогосподарств,
які одночасно
належать до
певної групи
за факторною
ознакою та до
тієї чи іншої
групи за результативною
ознакою. В нашому
випадку ми
маємо, наприклад,
5 домогосподарств,
кількість
членів яких
дорівнює 3 і
загальний
грошовий дохід
яких не менше
200 і не більше
400 гр. од. і
т. д.
Розміщення
частот таблиці
у напрямку з
верхнього
лівого кута
у нижній правий
вказує на наявність
прямого зв’язку
між факторною
та результативною
ознакою, в нашому
випадку – між
чисельністю
членів домогосподарств
та загальним
грошовим доходом
домогосподарств.
Розміщення
частот таблиці
у напрямку з
нижнього лівого
кута у верхній
правий вказує
на наявність
зворотного
зв’язку між
факторною та
результативною
ознакою.
Виявити
наявність та
напрямок зв’язку
між двома ознаками
можна за допомогою
аналітичного
групування.
Для його побудови
знайдемо середнє
значення
результативної
ознаки в кожній
групі за факторною
ознакою. Результати
представимо
в таблиці 6.
Таблиця 6.
Чисельність
членів домогосподарства
Кількість
домогосподарств
Сумарна
кількість
членів домогосподарств
Дохід
за місяць, гр.
од.
Загальний
грошовий
У середньому
На одне
домогосподарство
На одного
члена домогосподарства
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3 = гр.
1 .
гр.
2
Гр.
4
Гр.
5 = гр.
4 : гр.
2
Гр.
4 = гр.
4 : гр.
3
2
4
8
1096
274,0
137,0
3
10
30
3752
375,2
125,1
4
6
24
2652
442,0
110,5
В цілому
20
62
7500
375,0
121,0
За даними
таблиці 6 із
збільшенням
кількості
членів домогосподарства
зростає середній
дохід на одне
домогосподарство,
але середньодушовий
дохід зменшується.
Паралельне
зіставлення
групових значень
факторної та
результативної
ознак дає можливість
визначити не
лише напрямок
зв’язку, а й
інтенсивність
змін результативної
ознаки. За умови
рівномірного
нарощування
значень факторної
ознаки різниця
між груповими
середніми
результативної
ознаки використовується
для оцінки
ефекту впливу
фактора на
результат.
Ефект впливу
другої групи
125,1 – 137,0 = — 11,9 гр. од.; третьої
групи 110,5 – 125,1 = — 14,6 гр.
од., тобто інтенсивність
впливу фактора
на результат
зростає.
Згідно з
методикою
Європейської
комісії ООН
до бідних віднесено
домогосподарства,
середньодушовий
доход яких не
перевищує 2/3
середньодушового
рівня за сукупністю
в цілому. До
середнього
прошарку віднесено
домогосподарства,
середньодушовий
доход яких
знаходиться
в інтервалі
Домогосподарства
із середньодушовим
доходом

і більше ідентифікуються
як заможні. В
нашому випадку
межею бідності
є

гр. од. До середнього
прошарку віднесемо
домогосподарства,
середньодушовий
доход яких
належить інтервалу
121 ± 121/3, тобто від
181 до 161 гр. од.
Домогосподарства
з середньодушовим
доходом 161 гр.
од. І більше
ідентифікуються
як заможні.
Таблиця 7.
Середньодушовий
дохід, гр. од.
Кількість
Загальний
грошовий дохід
домогосподарств,
гр. од.
Середньодушовий
дохід, гр. од.
домогосподарств
членів
домогосподарств
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр.
4
Гр.
5 = гр.
4 : гр.
3
До 81
4
14
962
68,7
81 – 161
11
34
3991
117,4
161 і більше
5
14
2547
181,9
За
сукупністю
в цілому
20
62
7500
121,0
За результатами
групування
середньодушовий
дохід в групах
становить:
181,9; 117,4; 68,7 гр. од., тобто
дохід заможних
домогосподарств
в 2,6 рази перевищує
дохід бідних.
Статистичні
показники
Маємо дані
про попит та
пропозицію
на ринку праці
служби зайнятості
у I півріччі
1998 та 1999 років за
категоріями
працівників
та службовців.
Таблиця 8.
Категорії
працівників
Середньоспискова
кількість
незайнятих
громадян, тис.
осіб
Середньомісячна
кількість
вільних робочих
місць та вакантних
посад, тис. осіб
1998
1999
1998
1999
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр.
4
Гр.
5
Робітники
34,1
33,0
155,8
126,9
Службовці
21,3
20,8
9,6
13,2
Всього
55,4
53,8
165,4
140,1
Визначити:
зміну чисельності
незайнятих
громадян та
вільних робочих
місць та вакантних
посад за допомогою
відносних і
абсолютних
показників
динаміки;
структуру
попиту та пропозиції
на ринку праці
служби зайнятості
та її зміни за
допомогою
абсолютних
і відносних
показників;
показники
координації
для характеристики
співвідношення
попиту та
пропозиції.
Обчисленні
показники
звести до окремих
таблиць і
проаналізувати.
Розв’язання.
Величина
абсолютного
приросту за
суміжні періоди
чи моменти часу
обчислюється
за формулою:
,
де

— абсолютний
приріст, уt
— будь-який
рівень ряду,
починаючи з
другого, уt-1
— рівень, що
передує уt
. Це ланцюгові
абсолютні
прирости.
Базисні
абсолютні
прирости — це
прирости за
період у цілому,
вони визначаються
за формулою:
,
де

абсолютний
приріст, yt
— рівень ряду,
y0 — значення
показника,
взяте за базисне.
Базисні темпи
росту:

; ланцюгові
темпи росту:

.
Відносні
величини структури
характеризують
склад сукупності,
їх обчислюють
діленням обсягу
кожної частини
сукупності
на обсяг сукупності
в цілому. Виражаються
в коефіцієнтах
або у відсотках.
Зміни в структурі
характеризують
структурні
зрушення. Вони
показують на
скільки процентних
пунктів змінилась
частка певної
частини сукупності
в даному періоді
порівняно з
попереднім.
Відносні
величини координації
характеризують
співвідношення
частин досліджуваної
сукупності,
які показують,
у скільки разів
порівнювана
частина сукупності
більша або
менша частини,
що приймається
за базу порівняння.
Вибір бази
порівняння
довільний. В
даному випадку
ми розраховуємо
скільки незайнятих
громадян припадає
на 100 вільних
робочих місць.
Таблиця 9.
Категорії
працівників
Середньоспискова
кількість
незайнятих
громадян, тис.
осіб
Абсолютний
приріст, тис.
осіб
Темп росту
Структура
незайнятих
громадян, % до
підсумку
Структурні
зрушення, п.п.
1998
1999

k
1998
1999
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр.
4 = гр.
3 – гр.
2
Гр.
5 =(гр.
3 : гр.
2 ) . 100
Гр.
6
=(гр. 2
: 55,4
) . 100
Гр.
7
=(гр. 3
: 53,8
) . 100
Гр.
8
=(гр. 7
: гр. 6
)
Робітники,
ст.
1
34,1
33,0
-1,1
96,77
61,55
61,34
-0,21
Службовці,
ст.
2
21,3
20,8
-0,5
97,65
38,45
38,66
0,21
Всього,
ст.
3
55,4
53,8
-1,6
97,11
100,00
100,00
0,00
Таблиця 10.
Категорії
працівників
Середньомісячна
кількість
вільних робочих
місць та вакантних
посад, тис. осіб
Абсолютний
приріст, тис.
осіб
Темп росту
Структура
середньомісячної
кількості
вільних робочих
місць та вакантних
посад, % до підсумку
Структурні
зрушення, п.п.
Відносні
величини
координації,
чисельність
незайнятих
громадян на
100 вільних робочих
місць
1998
1999

k
1998
1999
1998
1999
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр.
4 = гр.
3 – гр.
2
Гр.
5 =(гр.
3 : гр.
2 ) . 100
Гр.
6
=(гр. 2
: 55,4
) . 100
Гр.
7
=(гр. 3
: 53,8
) . 100
Гр.
8
=(гр. 7
: гр. 6
)
Гр.
9
Гр.
10
Робітники,
ст.
1
155,8
126,9
-28,9
81,45
94,20
90,58
-3,62
22
26
Службовці,
ст.
2
9,6
13,2
3,6
137,50
5,80
9,42
3,62
222
158
Всього,
ст.
3
165,4
140,1
-25,3
84,70
100,00
100,00
0,00
33
38
Гр. 9 =((ст. 1; 2;
3, гр. 2(таб. 9.)) :
((ст. 1; 2; 3, гр. 2(таб.
10))) . 100; гр. 10 =((ст.
1; 2; 3, гр. 3(таб. 9.))
: ((ст. 1; 2; 3, гр. 3(таб.
10))) . 100.
2. За трьома
районами міста
є наступні дані
на кінець 2003 року:
Таблиця 11.
Район
міста
Кількість
банків
Середнє
число вкладів
Середній
розмір вкладу,
грн.
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр. 4
1
5
1500
400
2
6
1000
450
3
4
2000
500
Визначити
в цілому по
місту:
середню
кількість
банків;
середнє число
вкладів в банки;
середній
розмір вкладу;
середню суму
вкладів в банках.
Розв’язання.
В даному
випадку середні
значення показників
обчислюватимемо
за формулами
середньої
арифметичної.
Для розв’язання
задачі в кожному
випадку починатимемо
з логічної
формули розрахунку
середньої.
При розрахунку
трьох останніх
показників
ми використали
формулу середньої
арифметичної
зваженої. Для
розрахунку
середнього
числа вкладів
в банках в якості
ваги ми використали
кількість
вкладів в одному
банку.
4. Залишки
обігових коштів
на початок
місяця становили
тис. гр. од. :
січень
___________________1400; лютий___________________1550;
березень___________________1270;
квітень___________________1300.
Визначити
середньомісячний
залишок обігових
коштів.
Розв’язання.
В цій задачі
використаємо
формулу середньої
хронологічної,
оскільки маємо
показники
моментні ( залишки
обігових коштів
на початок
місяця ).
Середнє
значення моментного
показника
розраховується
за формулою
хронологічної
середньої:
.
5. Податкова
дисципліна
підприємств
різних видів
діяльності
характеризується
даними:
Таблиці 12.
Вид
діяльності
Кількість
підприємців,
які сплачують
податки
Всього,
чол.
% до
всіх зареєстрованих
Виробнича
18
60
Торгівельна
28
70
Посередницька
44
55
Визначити
у середньому
за всіма видами
діяльності
частку підприємців,
які сплачують
податки.
Розв’язання.
Запишемо логічну
формулу:

Але ми не
маємо даних
щодо загальної
чисельності
підприємців.
Тобто використати
середню арифметичну
ми не можемо.
В цьому випадку
потрібно застосувати
формулу середньої
гармонічної:
або
.

6. У таблиці
наведений
розподіл населення
України за
рівнем середньодушового
сукупного
доходу у 1998 р.
Таблиця 13.
Усе
населення,
млн.
50,3
У тому
числі із середньодушовим
доходом на
місяць, грн.
До 30,0
0,6
30,1 – 60,0
7,3
60,1 – 90,0
14,2
90,1 – 120,0
12,0
120,1 – 150,0
7,0
150,1 – 180,0
3,9
180,1 – 210,0
2,3
210,1 – 240,0
1,1
240,1 – 270,0
0,8
270,1 – 300,0
0,4
Понад
300,0
0,7
Обчислити
показники, що
характеризують
центр розподілу:
середній рівень
доходу, модальний
та медіанний
дохід.
Розв’язання.
Обчислення
середньої
арифметичної
інтервального
ряду розподілу:
якщо варіаційний
інтервальний
ряд розподілу
має відкриті
інтервали, то,
перш за все,
їх треба закрити
за розмірами
інтервалів,
розташованих
поруч.
знаходимо
середину інтервалів:
до нижньої
границі інтервалу
додаємо верхню
і ділимо на 2.
знаходимо
середню, використовуючи
замість середньої
величини за
кожною групою
середину інтервалу.
Таблиця 14.
Середина
інтервалу
Чисельність
населення,
млн.
Сукупний
дохід, млн. грн.
Кумулятивна
частота
15,05
0,6
9,03
0,6
45,05
7,3
328,865
7,9
75,05
14,2
1065,71
22,1
105,05
12
1260,6
34,1
135,05
7
945,35
41,1
165,05
3,9
643,695
45
195,05
2,3
448,615
47,3
225,05
1,1
247,555
48,4
255,05
0,8
204,04
49,2
285,05
0,4
114,02
49,6
315,05
0,7
220,535
50,3
Разом
50,3
5488

Середній
рівень доходу:

Модальний
дохід:

Медіанний
дохід:

Модальний
інтервал — ( 60,1 –
90,1 ), медіанний
інтервал –
( 90,1 – 120,1 ).
Середньодушовий
дохід складає
109,11 грн., переважна
частина населення
мала дохід на
душу населення
82,77 грн., а половина
всього населення
мала середньодушовий
дохід менший
90,35 грн.
Показники
варіації
Кредитні
ставки комерційних
банків під
короткострокові
позики становили:
Таблиця 15.
Кредитна
ставка, %
Сума наданих
кредитів, млн.
гр. од.
I
квартал
II
квартал
До 35
35 – 45
45 – 55
55 і більше
11
5
8
6
6
8
10
6
Разом
30
30
За кожний
квартал визначити
середню кредитну
ставку, середнє
лінійне відхилення,
дисперсію та
середньоквадратичне
відхилення.
Порівняти
варіацію кредитної
ставки комерційних
банків в I
та II кварталі.
Розв’язання.
Наведемо
необхідні для
розрахунку
формули:
Середня
арифметична

або

середнє лінійне
відхилення

або

дисперсія

або

середньоквадратичне
відхиленнякоефіцієнт
варіації

Таблиця 16.
I
квартал
II
квартал
Кредитна
ставка, %
Сума
наданих кредитів,
млн. гр. од.
fi
Кредитна
ставка, %
Середня
кредитна ставка,
%
xi
xifi
|xi
–x
|fi
(xi
–x)2fi
Кредитна
ставка, %
Сума
наданих кредитів,
млн. гр. од.
fi
Кредитна
ставка, %
Середня
кредитна ставка,
%
xi
xifi
|xi
–x
|fi
(xi
–x)2fi
Гр.
1
Гр.
2
Гр.
3
Гр. 4
Гр.
5 = гр.
2 .
гр.
4
Гр.
6
Гр.
7
Гр.
8
Гр.
9
Гр.
10
Гр. 11
Гр.
12 = гр.
9 .
гр.
11
Гр.
13
Гр.
14
До 35
11
25-35
30
330,00
143,00
1859,00
До 35
6
25-35
30
180,00
92,00
1410,67
35 – 45
5
35-45
40
200,00
15,00
45,00
35 – 45
8
35-45
40
320,00
42,67
227,56
45 – 55
8
45-55
50
400,00
56,00
392,00
45 – 55
10
45-55
50
500,00
46,67
217,78
55 і більше
6
55-65
60
360,00
102,00
1734,00
55 і більше
6
55-65
60
360,00
88,00
1290,67
Разом
30


1290,00
316,00
4030,00
Разом
30


1360,00
269,33
3146,67
I квартал:II квартал:Варіація
кредитної
ставки в II
кварталі
менша, оскільки
значення коефіцієнта
варіації в II
кварталі менше.
Вибіркове
спостереження
1. За результатами
обстеження
100 зареєстрованих
безробітних
( 2 % вибірка ), з
яких 40 проходять
перенавчання
за новою професією,
середня тривалість
перерви в роботі
становить 3
місяці, а дисперсія
дорівнює 2,25.
Визначити
довірчий інтервал
середньої
тривалості
перерви в роботі
та частки
безробітних,
які проходять
перенавчання
за новою професією
та відносні
похибки цих
показників.
Розв’язання.
Визначимо
межі середньої
тривалості
перерви в роботі
з імовірністю
0,954 ( t = 2).
Гранична
похибка
,
де

Довірчий
інтервал

, тобто

Це дає підставу
стверджувати
з імовірністю
0,954, що середня
тривалість
перерви в роботі
становить не
менш як 2,7 і не
більш як 3,3 місяця.
Для того,
щоб визначити
граничну похибку
частки безробітних,
які перенавчаються,
обчислимо
дисперсію
частки: σ2
= 0,4(1-0,4)=0,24. Частка
р =
40 / 100 = 0,4.
Гранична
похибка
Довірчий
інтервал

Отже, з такою
самою імовірністю
можна стверджувати,
що частка
безробітних,
які перенавчаються,
у генеральній
сукупності
становить не
менше як 20,2 % і не
більш як 39,8 %.
Відносна
похибка середньої
тривалості
перерви в роботі

Відносна
похибка частки
безробітних,
які перенавчаються,
становить

Таким чином,
відносна похибка
частки більш
ніж в два рази
перевищує
похибку середньої
перерви в роботі.
2. На лісовому
масиві в 400 га
передбачається
визначити
загальний запас
деревини. Пробні
площі становлять
0,1 га. За даними
попередніх
обстежень
дисперсія
виходу деревини
з 0,1 га становила
9. Скільки пробних
площ необхідно
обстежити, щоб
похибка вибірки
з імовірністю
0,954 не перевищила
1 м3 ?
Розв’язання.
Всього на
даному масиві
4000 ділянок. Достатній
обсяг вибірки
пробних ділянок
визначимо,
виразивши з
формули граничної
похибки невідомий
показник:

Методи
аналізу взаємозв’язків
1. Маємо дані
щодо кредитового
обороту обласних
філій банку
та кількості
їх клієнтів.
Керівництво
банку вважає,
що між цими
показниками
існує певна
залежність,
і хоче знати,
як функціонально
кредитовий
оборот філії
залежить від
кількості
клієнтів банку.
Потрібно перевірити,
чи лінійною
є залежність
між даними
показниками,
побудувати
модель лінійної
парної регресії,
яка б характеризувала
дану залежність,
а також:
а) виконати
перевірку
статистичної
значимості
оцінок параметрів,
знайдених за
методом найменших
квадратів, та
знайти інтервали
довіри для
параметрів
b0,b1;
б) знайти
коефіцієнти
еластичності,
пояснити їх
зміст;
в) знайти
коефіцієнти
кореляції та
детермінації,
за допомогою
знайдених
коефіцієнтів
описати вплив
розглядуваного
фактору на
результат;
г) виконати
перевірку
моделі на
адекватність;
д) знайти
інтервальні
прогнози
індивідуального
значення для
будь-якого
значення незалежної
змінної.
Для десяти
філій маємо
зафіксовані
значення показників
y, x
:
Таблиця
17.
Обласні
філіїї
банку
Кредитовий
оборот, млн.
грн., у
Чисельність
клієнтів банку,
х
1
7,4
6
2
7,2
5
3
8,6
7
4
9,5
8
5
4,6
4
6
7,3
5
7
8,6
7
8
9,8
7
9
7
4
10
4,8
3
Розв’язання.
Важливою
задачею є вибір
раціонального
типу регресійної
моделі. Конкретна
аналітична
форма зв’язку
між економічними
показниками
згідно з простою
регресійною
моделлю вибирається
на підставі
змістовного
тлумачення
цього зв’язку.
Якщо регресійна
модель вимірює
зв’язок між
двома змінними,
то кожну пару
спостережень
над цими змінними
можна зобразити
у двовимірній
системі координат:

Аналіз зображеної
множини точок
дозволяє зробити
висновок про
наявність
лінійного
зв’язку між
кількістю
клієнтів банку
та кредитовим
оборотом, тобто
для характеристики
даної залежності
варто обрати
лінійну функцію.
Нехай
залежність
між кредитовим
оборотом та
чисельністю
клієнтів банку
описується
простою лінійною
моделлю y=β0+β1x+u,
де
y- кредитовий
оборот; х

чисельність
клієнтів банку;
u –
стохастична
складова, яка
вводиться до
моделі з метою
урахувати
наявність
впливу факторів,
які не входять
до моделі, β0
, β1
–параметри
моделі
.
Згідно
з гіпотезою
про лінійний
зв’язок через
кореляційне
поле точок
можна провести
принаймні
кілька прямих
ліній, які різняться
своїми параметрами
b0
та
b1.
Щоб певна
пряма адекватно
описувала
фактичну залежність,
необхідно
обрати такий
метод оцінювання
параметрів
моделі, щоб
відхилення
фактичних
значень від
розрахункових
били мінімальними.
У цьому
разі мінімізації
підлягає сума
квадратів
відхилень:

Це є сутністю
методу найменших
квадратів.
Розрахункові
значення кредитового
обороту можна
знайти, скориставшись
такою моделлю
парної
лінійної регресії:
=b0+b1x.
Щоб оцінити
параметри
моделі b0
та b1
методом
1МНК, запишемо
систему нормальних
рівнянь

Параметри
регресії
розраховуються
за формулами:
,

Параметр
b1
вказує
на скільки
одиниць

Источники:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here